Info, program i kontakti

Grupa broji od 12 do 19 putnika.

Za čitavo putovanje potrebno je 22 dana (17 dana, ako preskočiš Gallapagos).

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o.Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana

Več info: saso@shappa.si, +386 41 370 087.

Odlasci

datumi odlaska još nisu utvrđeni

Cijena i plaćanje

Cijena: 2000 EUR.

Cijena uključuje:
-cijenu aranžmana, koju čine dio za organizaciju i za pratnju na putovanju kod najmanje 12 prijavljenih (400 EUR, odnosno, 360 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (950 EUR kod dovoljno rane prijave/potvrde grupe); izlet na Gallapagos iznosi dodatnih 1600 EUR;
-troškove po programu, koji se plaćaju odmah na putovanju (650 EUR) i izračunati su za slučaj kompletne grupe i dovoljno rane potvrde putovanja: prevozi, smještaj, izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

Troškovi ne uključuju: troškove ishrane, pića, napojnica i drugih individualnih troškova.
Osim, ako u programu nije drukčije navedeno.
U troškove nije uključen produžetak na Gallapagos: 1600 EUR (sa uračunatim troškovima hrane, noćenja, prijevoza barkom između otoka, letova do arhipelaga i natrag i troškovima lokalnog vodiča).

Gallapagose možete pojetit i tako, da iz Puerto Arroya napravite 3 izlete po jedan dan na Isla Isabela, Seymor i Isla Santa Cruz. 

U tom slučaju je cijena (sa uključenim ljetovima na Gallapagose i natrag, nočenje, 3 izleta i lokalnim vodičima) 850 eur

Cijenu za organizaciju i pratnju 400 EUR (360 EUR za naše stare stranke) uplatite u dvije rate:
200 EUR se uplaćuje uz rezervaciju (od 180 dana prije polaska, odnosno, od potvrde putovanja dalje je nepovratno; time si osigurate mjesto u grupi, a mi uz minimalan broj uplata garantiramo polazak; akontacija vrijedi za isto putovanje u roku godine dana; u slučaju, da ne prikupimo dovoljno prijava, akontaciju vraćamo). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije tjedan dana prije polaska (dakle, još 200 EUR, odnosno, 160 EUR, tko je već putovao sa nama).