Info, program i kontakti

Grupa broji od 12 do 19 putnika.

Za čitavo putovanje potrebno je 14 dana.

Viza je potrebna i dobije se u Sloveniji.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o.Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: saso@shappa.si, +386 41 370 087.

Odlasci

2019-10-19 20:46:00 - 2019-11-01 20:46:00, prikupljamo prijave
2019-12-22 14:30:00 - 2020-01-04 14:30:00, prikupljamo prijave
2020-01-18 10:12:00 - 2020-01-31 10:12:00, prikupljamo prijave
2020-02-15 13:36:03 - 2020-02-28 13:36:17, prikupljamo prijave

Fotke i multivizija

Cijena i plaćanje

Cijena: 1.750 EUR.

Cijena uključuje:
-cijenu aranžmana, koju čine dio za organizaciju i za pratnju na putovanju kod najmanje 12 prijavljenih (350 EUR, odnosno, 310 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (850 EUR kod dovoljno rane prijave/potvrde grupe);
-troškove po programu, koji se plaćaju odmah na putovanju (550 EUR) i izračunati su za slučaj kompletne grupe: prevozi, smještaj, izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

Troškovi ne uključuju: troškove ishrane, pića, napojnica i drugih individualnih troškova.
Osim, ako u programu nije drukčije navedeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 350 EUR (310 EUR za naše stare stranke) uplatite u dvije rate:
200 EUR se uplaćuje uz rezervaciju (od 180 dana prije polaska, odnosno, od potvrde putovanja dalje je nepovratno; time si osigurate mjesto u grupi, a mi uz minimalan broj uplata garantiramo polazak; akontacija vrijedi za isto putovanje u roku godine dana; u slučaju, da ne prikupimo dovoljno prijava, akontaciju vraćamo). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije tjedan dana prije polaska (dakle, još 150 EUR, odnosno, 110 EUR, tko je već putovao sa nama).