Info, program i kontakti

Grupa broji od 12 do 19 putnika.

Za čitavo putovanje potrebno je 19 dana.

Viza je potrebna i dobije se u Sloveniji.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o.Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: saso@shappa.si, +386 41 370 087.

Odlasci

2019-10-19 13:40:00 - 2019-11-06 13:41:00, prikupljamo prijave
2020-04-19 15:16:00 - 2020-05-07 15:17:00, prikupljamo prijave
2020-08-03 13:41:04 - 2020-08-21 13:41:55, prikupljamo prijave

Cijena i plaćanje

Cijena: 2.200 EUR.

Cijena uključuje:
-cijenu aranžmana, koju čine dio za organizaciju i za pratnju na putovanju kod najmanje 12 prijavljenih (400 EUR, odnosno, 360 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (900 EUR kod dovoljno rane prijave/potvrde grupe);
-troškove po programu, koji se plaćaju odmah na putovanju (900 EUR) i izračunati su za slučaj kompletne grupe: prevozi, smještaj, izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

Troškovi ne uključuju: troškove vize i njenog dobivanja, troškove prijevoza u zračnu luku i iz nje, troškove ishrane, pića i suvenira, troškove napojnica, mita to ostale individualne troškove.
Osim, ako u programu nije drukčije navedeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 400 EUR (360 EUR za naše stare stranke) uplatite u dvije rate:
200 EUR se uplaćuje uz rezervaciju (od 180 dana prije polaska, odnosno, od potvrde putovanja dalje je nepovratno; time si osigurate mjesto u grupi, a mi uz minimalan broj uplata garantiramo polazak; akontacija vrijedi za isto putovanje u roku godine dana; u slučaju, da ne prikupimo dovoljno prijava, akontaciju vraćamo). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije tjedan dana prije polaska (dakle, još 200 EUR, odnosno, 160 EUR, tko je već putovao sa nama).