Info, program i kontakti

Grupa broji od 12 do 19 putnika.

Za čitavo putovanje potrebno vam je 23 dana (26 dana sa produžetkom u New Yorku).

Za putovanje u SAD potrebna je viza koja se napravi na ambasadi u Zagrebu

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: saso@shappa.si, +386 41 370 087.

Odlasci

2019-09-07 12:06:00 - 2019-09-29 12:06:00, potvrđeno
2020-04-11 12:07:00 - 2020-05-03 12:07:00, prikupljamo prijave
2020-07-18 11:21:00 - 2020-08-09 11:21:00, prikupljamo prijave
2020-09-05 11:21:00 - 2020-09-27 11:21:00, prikupljamo prijave

Cijena i plaćanje

Cijena: 2.350 EUR.

Cijena uključuje:
-cijenu aranžmana, koju čine dio za organizaciju i za pratnju na putovanju kod najmanje 12 prijavljenih (400 EUR, odnosno, 360 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (900 EUR kod dovoljno rane prijave/potvrde grupe);
-troškove po programu, koji se plaćaju odmah na putovanju (1.050 EUR) i izračunati su za slučaj kompletne grupe: najam automobila kod njihove pune popunjenosti sa osiguranjem, benzin, smještaj, izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

Troškovi ne uključuju: troškove ishrane, pića, napojnica i drugih individualnih troškova.
Osim, ako u programu nije drukčije navedeno.
Troškovi produžetka putovanja u New York iznose 350 EUR.

Cijenu za organizaciju i pratnju 400 EUR (360 EUR za naše stare stranke) uplatite u dvije rate:
200 EUR se uplaćuje uz rezervaciju (od 180 dana prije polaska, odnosno, od potvrde putovanja dalje je nepovratno; time si osigurate mjesto u grupi, a mi uz minimalan broj uplata garantiramo polazak; akontacija vrijedi za isto putovanje u roku godine dana; u slučaju, da ne prikupimo dovoljno prijava, akontaciju vraćamo). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije tjedan dana prije polaska (dakle, još 200 EUR, odnosno, 160 EUR, tko je već putovao sa nama).