Info, program i kontakti

Skupina je velika od 12–19 putnika.

Za cjelokupno putovanje trebaš 18 dana.

Viza je potrebna: dobijemo je u zračnoj luci u Katmanduu.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o.Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: rok@shappa.si, +386 41 770 617.

Odlasci

2019-10-17 17:17:00 - 2019-11-02 17:17:00, prikupljamo prijave

Cijena i plaćanje

Cijena: 1.650 EUR.

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čini udio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 12 prijavljenih (400 EUR od. 360 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodatcima (800 EUR za dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine);
-troškove po programu, koji se plaćaju na samom putovanju (450 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: unutrašnji let Jomsom-Pokara, prijevozi između gradova, smještaji, obroci hrane na trodnevnom izletu u Chitwanu (safari), obroci hrane na trodnevnom izletu po rijeci Kali Gandaki (rafting), izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 400 EUR (360 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
200 EUR se plaća uz rezervaciju (od 180 dana prije odlaska, odn. od potvrde putovanja dalje je nepovratno; njima osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj plaćenih osiguravamo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava, vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR, odn. 160 EUR za one koji su već putovali s nama).