Info, program i kontakti

Skupina je veličine od 14 – 22 putnika.

Za cjelokupno putovanje trebaš 23 dana.

Vize su potrebne: nepalsku dobijemo u zračnoj luci u Katmanduu, a dozvolu za putovanje Tibetom i Kinom u Katmanduu.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o.Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: rok@shappa.si, +386 41 770 617.

Odlasci

2019-10-19 00:00:00 - 2019-11-09 10:33:00, prikupljamo prijave

Cijena i plaćanje

Cijena: 2.450 EUR.

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čine dio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 13 prijavljenih (400 EUR, odn. 360 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (750 EUR za dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine); u slučaju 8 ili 9 prijavljenih dio za organizaciju i pratnju na putovanju je 490 EUR, a u slučaju 10, 11 ili 12 prijavljenih 450 EUR;
-troškove po programu, koji se plaćaju na samom putovanju (1.300 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: unutarnji let Pokara-Jomsom-Pokara, unutarnji let Lhasa-Peking, prijevozi između gradova, iznajmljivanje jeepova s vozačima i benzinom za put Katmandu-Nyalam-Everestov bazni tabor-Shigatse-Gyantse-Lhasa, doručci na ovom putu, smještaji, izleti, obroci na trodnevnom safari programu u Chitwanu, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 350 EUR (310 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
150 EUR se plaća prilikom rezervacije (od 180 dana prije odlaska, odn. od potvrde putovanja i dalje je nepovratno; njima osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj plaćenih osiguravamo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava, vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR, odn. 160 EUR za one koji su već putovali s nama).