Info, program i kontakti

Skupina je velika od 12 – 19 putnika.

Za cjelokupno putovanje trebaš 22 dana, a s Andamanima 29 dana.

Viza je potrebna: dobijemo ju u Ljubljani.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: rok@shappa.si, +386 41 770 617.

Odlasci

2019-10-26 09:45:00 - 2019-11-16 09:45:00, prikupljamo prijave

Cijena i plaćanje

Cijena: 1.600 EUR.

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čine dio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 12 prijavljenih (400 EUR, odn. 360 EUR za naše stare stranke), prekooceanska avionska karta sa svim dodacima (750 EUR za dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine); dodatan trošak su unutrašnji letovi na Andamane i natrag na kopnenu Indiju (300 EUR za dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine);
-troškove po programu, koji se plaćaju na samom putovanju (450 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: prijevozi, smještaj, hrana na izletu rižinom barkom po kanalima Kerale (jednodnevni izlet), triput safari s ulaznicom, hrana na izletu devama po pustinji Tar (dvodnevni izlet), svi izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 400 EUR (360 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
200 EUR se plaća prilikom rezervacije (od 180 dana prije odlaska, odn. od potvrde putovanja dalje je nepovratno; njima si osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj plaćenih aranžmana osiguravamo odlazak; akontacija vrijedi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju, da ne prikupimo dovoljno prijava vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju se plaća najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR, odn 160 EUR za one koji su već putovali s nama).