Info, program i kontakti

Skupina je velika od 14 – 19 putnika.

Za cjelokupno putovanje trebaš 23 dana.

Viza je potrebna: dobijemo je u Ljubljani.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: rok@shappa.si, +386 41 770 617.

Odlasci

datumi odlaska još nisu utvrđeni

Cijena i plaćanje

Cijena: 1.650 EUR

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čine dio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 14 prijavljenih (400 EUR, odn. 360 EUR za naše stare stranke), prekooceanska avionska karta sa svim dodacima (700 EUR uz dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine);
-troškove po programu, koji se plaćaju na samom putovanju (550 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: unutrašnji let Delhi-Leh, prijevozi, smještaji, hrana na trekinzima (10 dana), svi izleti, napojnice, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi preostale hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 400 EUR (360 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
200 EUR se plaća uz rezervaciju (od 180 dana prije odlaska, odn. od potvrde putovanja dalje je nepovratno; njima osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj plaćenih aranžmana osiguramo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju, da ne prikupimo dovoljno prijava, akontaciju vraćamo). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR, odn. 160 EUR za onog tko je već putovao s nama).