Info, program i kontakti

Skupina ima od 8 do 21 putnika.

Za cijelo putovanje trebaš 22 dana.
Putovanje možeš skratiti na 16 dana (bez Nusa Tenggare), 14 dana (Indonezija Xpress) ili 11 dana (samo Java i Bali).
A u slučaju najmanje 10 putnika možemo produžiti na Sulawesi (ukupno 27 dana ili 34 dana).

Program se realizira putem agencije E-potovanja d.o.o., Trstenjakova 14, 1000 Ljubljana.

Več info: niks@shappa.si, +386 51 351 341.

Odlasci

datumi odlaska još nisu utvrđeni

Fotke i multivizija

Cijena i plaćanje

Cijena: 1.620 EUR.

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čine dio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 15 prijavljenih (350 EUR, odn 310 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (570 EUR uz dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine; 
-troškove po programu koji se plaćaju na samom putovanju (700 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: unutarnji letovi, prijevozi između gradova, smještaj, izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice. U visokoj sezoni (ljeto), su troškovi viši za 10%

U slučaju, da je prijavljeno 11-14 putnika, troškovi za vođenje i organizaciju su 50 EUR viši, a kod 8-10 putnika viši su za 100 EUR

U troškove nisu uračunati: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 350 EUR (310 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
150 EUR se plaća uz rezervaciju (od 180 dana prije odlaska, odn. potvrde putovanja nadalje je nepovratno; njima osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj plaćenih osiguravamo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR od. 160 EUR, za one koji su već putovali s nama).