Info, program i kontakti

Skupina je velika od 8 – 16 putnika.

Za cjelokupno putovanje trebaš 23 dana.

Viza je potrebna: dobijemo je u Beču (za dobivanje vize potrebno je pozivno pismo)

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o.Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: rok@shappa, +386 41 770 617.

Odlasci

datumi odlaska još nisu utvrđeni

Cijena i plaćanje

Cijena: 2.300 EUR.

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čine udio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 12 prijavljenih (500 EUR, odn. 460 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (800 EUR za dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine);
-troškove po programu, koji se plaćaju na samom putovanju (1.000 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: iznajmljivanje kombija za njihovu punu zauzetost, sa šoferima i benzinom, prijevozi, smještaj, izleti, iznajmljivanje konja, većina hrane, kada smo na konjima, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 500 EUR (460 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
300 EUR se plaća prilikom rezervacije (od 180 dana prije odlaska od. od potvrde putovanja dalje je nepovratno; njima si osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj plaćenih osiguravamo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava, vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR, odn. 160 EUR za one koji su već putovali s nama).