Info, program i kontakti

Skupina je velika od 12-19 putnika.

Za cjelokupno putovanje trebaš 18 dana.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o.Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: saso@shappa.si, +386 41 370 087.

Odlasci

2019-10-16 14:05:00 - 2019-11-03 14:05:00, prikupljamo prijave
2020-04-15 14:07:00 - 2020-05-03 14:07:00, prikupljamo prijave
2020-07-22 12:34:00 - 2020-08-09 12:34:00, prikupljamo prijave
2020-10-15 12:35:00 - 2020-11-02 12:36:00, prikupljamo prijave

Cijena i plaćanje

Cijena: 2.800 EUR.

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čini dio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 12 prijavljenih (400 EUR, odn. 360 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (850 EUR za dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine);
-troškove po programu, koji se plaćaju na samom putovanju (1.550 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: prijevozi, smještaji, izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanje i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 400 EUR (360 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
200 EUR se plaća prilikom rezervacije (od 180 dana prije odlaska, odn. od potvrde putovanja dalje je nepovratno; njima osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj plaćenih aranžmana osiguramo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava, vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju se plaća najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR, odn. 160 EUR za one koji su već putovali s nama).