Info, program i kontakti

Skupina je velika od 15–19 putnika.

Za cjelokupno putovanje trebaš 20 dana (15 dana bez Sokotre).

Viza: dobijemo u Beču ili prilikom dolaska u zračnu luku u Jemenu (ovisno o trenutnim propisima).

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: rok@shappa.si, +386 41 770 617.

Odlasci

datumi odlaska još nisu utvrđeni

Cijena i plaćanje

Cijena: 2.200 EUR.

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čine dio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 15 prijavljenih (400 EUR, odn. 360 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (650 EUR uz dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine);
-troškove po programu, koji se plaćaju na samom putovanju (1.150 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: unutrašnji letovi Al Mukala - Sokotra i Sokotra - Saana, najam vozila sa šoferima i benzinom, smještaji u hotelima, smještaji u kampovima i funducima (lokalni hoteli) s hranom (doručak i večera - dobra polovica je takvih noćenja), svi obroci hrane na Sokotri, izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 400 EUR (360 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
200 EUR se plaća prilikom rezervacije (od 180 dana prije odlaska, odn. od potvrde putovanja dalje je nepovratno; njima osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj uplaćenih aranžmana osiguravamo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava, vraćamo akontaciju. Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR, odn. 160 EUR za one koji su već putovali s nama).