Info, program i kontakti

Skupina je velika od 12 -19 putnika.

Za cijelo putovanje trebaš 24 dana. Putovanje možeš skratiti na 17 dana na način da nakon Tajlanda i Kambodže odletiš doma (bez Laosa) ili na način da pogledaš Tajland bez sjevera, Kambodžu i Laos.

Vize su potrebne: za Laos ju dobijemo u zračnoj luci na granici; za Kambodžu ju dobijemo u zračnoj luci, u Laosu, na Tajlandu ili prilikom prelaska granice.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: rok@shappa.si, +386 41 770 617.

Odlasci

datumi odlaska još nisu utvrđeni

Cijena i plaćanje

Cijena: 2.100 EUR.

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana koju čine dio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 12 prijavljenih (350 EUR, odn. 310 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (800 EUR kod dovoljno rane prijave/potvrde skupine);
-troškove prema programu koji se plaćaju na samom putovanju (1.000 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: domaći let Phnom Penh / Siam Reap - Luang Prabang / Vientiane, prijevozi, smještaj, hrana na izletu, jeepovima po sjeveru Tajlanda, izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije spomenuto.

Cijenu za organizaciju i pratnju 350 EUR (310 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
150 EUR se plaća prilikom rezervacije (od 180 dana prije odlaska, odn. od potvrde putovanja i dalje je nepovratno; njima osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj uplaćenih putovanja osiguravamo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR, odn. 160 EUR za one koji su već putovali s nama).