Info, program i kontakti

Skupina je veličine od 12 – 19 putnika.

Za cijelo putovanje trebaš 17 dana. (14 dana bez sjevera Tajlanda).

Viza je potrebna za Kambodžu: dobijemo ju u zračnoj luci u Phom Penhu, u Bangkoku ili prilikom prelaska granice.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: rok@shappa.si, +386 41 770 617.

Odlasci

datumi odlaska još nisu utvrđeni

Cijena i plaćanje

Cijena: 1.750 EUR

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čini dio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 12 prijavljenih (350 EUR, odn. 310 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (800 EUR za dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine);
-troškove prema programu koji se plaćaju na samom putovanju (600 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: prijevozi, smještaj, hrana na izletu po sjeveru Tajlanda, izleti, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 350 EUR (310 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
150 EUR se plaća prilikom rezervacije (od 180 dana prije odlaska, odn. od potvrde putovanja i dalje je nepovratno; njima osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj plaćenih aranžmana osiguramo odlazak; akontacija vrijedi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju se plaća najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR, odn. 160 EUR za one koji su već putovali s nama).