Info, program i kontakti

Skupina je velika od 12–19 putnika.

Za cjelokupno putovanje trebaš 22 dana.

Viza je potrebna: dobijemo je u Beču (za vizu je potrebno i pozivno pismo).

Program se izvadža preko agencije TJ's d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Več info: rok@shappa.si, +386 41 770617.

Odlasci

datumi odlaska još nisu utvrđeni

Cijena i plaćanje

Cijena: 1.850 EUR

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čine udio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 12 prijavljenih (400 EUR od. 360 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodatcima (800 EUR uz dovoljno ranu prijavu /potvrdu skupine);
-troškove po programu, koji se plaćaju na samom putovanju (650 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: najam kombija uz njihovu punu zauzetost, sa šoferima i benzinom, smještaji , izleti, iznajmljivanje konja, lokalni vodiči, dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi.
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 400 EUR (360 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
200EUR se plaća uz rezervaciju (od 180 dana prije odlaska od. od potvrde putovanja dalje je nepovratno; njima osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj uplaćenih osiguravamo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava, vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije jedan tjedan prije odlaska (dakle još 200 EUR od. 160 EUR za one koji su već putovali s nama).