Info, program i kontakti

Skupina je veličine od 14 – 22 putnika.

Za cjelokupno putovanje trebaš 13 dana.

Viza je potrebna: dobijemo u zračnoj luci u Katmanduu.

Program se izvodi preko agencije TJ's d.o.o.Pot Draga Jakopiča 6, 1000 Ljubljana.

Več info: rok@shappa.si, +386 41 770 617.

Odlasci

2019-10-23 00:00:00 - 2019-11-03 00:00:00, prikupljamo prijave

Cijena i plaćanje

Cijena: 1.470 EUR.

Cijena obuhvaća:
-cijenu aranžmana, koju čini udio za organizaciju i pratnju na putovanju za najmanje 14 prijavljenih (350 EUR, odn. 310 EUR za naše stare stranke) te avionska karta sa svim dodacima (800 EUR uz dovoljno ranu prijavu/potvrdu skupine); u slučaju 8 ili 9 prijavljenih dio za organizaciju i pratnju na putovanju je 450 EUR, a u slučaju 10, 11 ili 12 prijavljenih 400 EUR;
-troškove po programu koji se plaćaju na samom putovanju (320 EUR) i izračunati su za slučaj pune skupine: unutarnji letovi Pokara-Jomsom i Jomsom-Pokara, prijevozi između gradova, rafting, smještaji, izleti s jahanjem slonova, treking pratnja i dozvole, obroci na trodnevnom safari programu u Chitwanu, lokalni vodiči, ostale dozvole i ulaznice.

U troškove nije uključeno: troškovi hrane, pića, podmićivanja i ostali individualni troškovi (poput npr. unajmljivanje bicikla koje iznosi oko 12 EUR na dan te nosači koji koštaju oko 7 EUR na dan za jedan ruksak od dvije osobe).
Osim ako je u programu drugačije određeno.

Cijenu za organizaciju i pratnju 350 EUR (310 EUR za naše stare stranke) plaćaš u dva obroka:
150 EUR se plaća prilikom rezervacije (od 180 dana prije odlaska, odn. od potvrde putovanja dalje je nepovratno; njima si osiguravaš mjesto u skupini, a mi uz minimalni broj plaćenih osiguravamo odlazak; akontacija važi za isto putovanje u roku jedne godine; u slučaju da ne prikupimo dovoljno prijava vraćamo akontaciju). Razlika do pune cijene za organizaciju i pratnju plaća se najkasnije jedan tjedan prije odlaska ( dakle još 200 EUR, odn. 160 EUR za one koji su već putovali s nama).